Základní informace

Častým dotazem veřejnosti je, jaký rozdíl je mezi LPG a CNG.

Níže uvádíme základní charakteristiku obou paliv, včetně jejich výhod a nevýhod.

LPG (liquid petroleum gas - kapalný ropný plyn) je vedlejším produktem při těžbě a zpracování ropy. V nádržích vozidel je v kapalném skupenství, je těžší než vzduch, tedy při případném úniku nedojde k samovolnému odvětrání. Z tohoto důvodu je zakázán vjezd do podzemních garáží. Při jeho spalování jsou produkované emise výrazně nižší než u benzínu či nafty.

Výhody

 • velká síť čerpacích stanic (cca 800) a servisů/přestavců
 • méně nákladná přestavba (20-30 tis. Kč dle typu motoru), hodící se pro benzínové motory i s menším ročním projezdem km
 • úspory cca 40% oproti benzínu
 • možnost umístění nádrže do prostoru rezervy bez omezení zavazadlového prostoru a při zachování původní nádrže

Nevýhody

 • proměnlivá kvalita plynu
 • litrová spotřeba LPG oproti benzínu vyšší
 • ekonomicky vychází pouze při přechodu z benzínových verzí na LPG, přechod z provozování naftové verze na LPG nepřináší úspory
 • není možné produkovat jako obnovitelný zdroj

CNG / BioCNG (compressed natural gas - stlačený zemní plyn či biometan) je zemní plyn či biometan (zemní plyn vyrobený z obnovitelných zdrojů či odpadů) stlačený zpravidla na min 200 bar. V nádržích vozidel je v plynném skupenství, je lehčí než vzduch, tedy při případném úniku dojde k samovolnému odvětrání. Při jeho spalování jsou produkované emise výrazně nižší než u benzínu či nafty a jsou i o desítky procent nižší než u LPG.

Výhody

 • stálá kvalita plynu s ekvivalentem oktanového čísla 130 ovlivňující příznivě tichý chod motoru
 • úspory cca 60% oproti benzínu, 40% oproti naftě
 • nabídka originálně upravených vozů na CNG bez záboru zavazadlového prostoru
 • možnost přechodu nákladní a autobusové dopravy na CNG s výrazným ekonomickým efektem s využitím továrně upravených CNG verzí
 • možnost výroby BioCNG z odpadů (čističky odpadních vod, skládky, kejda) a z obnovitelných zdrojů (kukuřice, tráva)

Nevýhody

 • menší síť čerpacích stanic (cca 45 v roce 2012), je možno eliminovat vlastním plněním (informujte se  u nás o možnosti pronájmu plnícího zařízení)
 • nákladná přestavba cca 40 tis. Kč díky tlakovým lahvím se záborem části zavazadlového prostoru
 • řídká servisní síť
 • vyšší náklady na pořízení továrně upravené CNG verze (o cca 50 tis. Kč pro srovnatelný výkon)

CNG je zkratka pro stlačený zemní plyn (compressed natural gas). Je to plyn, který je dostupný v plynovodné síti v Evropě a ČR a je využíván k výrobě tepelné a elektrické energie. Pro účely využití v dopravě se z hlediska koncentrace energie musí stlačit 200x pomocí vysokotlakých kompresorů. I po stlačení zůstává CNG v plynné formě.

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan (obvykle přes 90 %) a ethan (1 - 6 %). Nachází se v podzemí buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Díky tomu, že obsahuje především methan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Je proto považován za ekologické palivo.

Samotný zemní plyn je bez zápachu; proto se při jeho distribuci provádí tzv. odorizace, tj. přidávají se do něj zapáchající plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby čichem bylo možno pocítit zemní plyn ve vzduchu v koncentraci větší než 1 procento. Zásoby zemního plynu vystačí podle posledních expertních analýz zhruba 2x déle, než zásoby ropy, proto je toto palivo perspektivní pro budoucnost.

Kromě toho se etabluje obnovitelné "dvojče" zemního plynu – biometan. Ten vzniká vyčištěním bioplynu, který se vyrábí z přírodních odpadů či z energetických rostlin. Bioplyn obsahuje zpravidla okolo 65% metanu a zbytek jsou balastní látky, které je potřeba odstranit pro další použití. Touto úpravou vzniká biometan, nositel energie v podstatě 100% záměný se zemním plynem s podílem metanu přes 95%.

CNG

Bioplyn vzniká z odpadů např. na skládkách, na čistírnách odpadních vod, v bioplynových stanicích, kde se pracovávají energetické rostliny a kejda. Využitím bioplynu po následné úpravě na biometan se v budoucnosti bude zmenšovat závislost EU na importu ropy, který v současné době činí 70% celkové spotřeby.

Z ropy se nevyrábí pouze benzín nebo nafta, ale vedlejším produktem rafinace je i LPG. Toto je pro budoucnost handikepem pro LPG stejně tak jako menší využitelnost omezenou jen na osobní vozidla. U dodávkových vozidel, nákladních vozidel a autobusů se prosazuje pouze CNG.

Zemní plyn v dopravě může být využíván nejen jako stlačený, tedy CNG, ale i jako zkapalněný, tzv. LNG. Toho se využívá zejména v aplikacích na nákladních vozech, kde je požadován větší akční radius vozidel. LNG vzniká při teplotách -161 st. C a je tedy potřeba zvláštní infrastruktura a technologie na vozidlech pro využití. Výhodou je cca dvojnásobný energetický obsah na stejný objem v porovnání s CNG.

Pobočka Praha

Praha 4 - Milevská 2
T: +420 241 731 800
E: info@imofa.cz
Po - Pá: 7:30 - 19:00 So: 8:00 - 14:00

Pobočka Jičín

Jičín - Hradecká 1104
T: +420 493 523 994
E: jicin@imofa.cz
Po - Pá: 7:30 - 17:00

Pobočka Jeneč

Jeneč - Nádražní 350
T: +420 739 002 420
E: jenec@imofa.cz
Po - Pá: 7:00 - 15:30

Subdealer ImofyFiat Příbram
TOP

Copyright © 2014 IMOFA s.r.o. Powered by Picabo Webadmin.